lt   en   ru
 • slide13
 • slide15
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide14

Vila šventėms ir pobūviams

Sodybos „Santa Barbara“ vidaus tvarkos taisyklės


Sodybos „Santa Barbara“ vidaus tvarkos taisyklės
 

Sodybos teritorijoje svečiai gali naudotis:
 

 • pirtimi (už papildomą mokestį);
 • laužaviete (malkos už papildomą mokestį);
 • šašlykine (malkos už papildomą mokestį);
 • sporto aikštelėmis ir sporto inventoriumi (suteikiamas nemokamai atsakingam asmeniui);
 • maudytis tvenkinyje ir ežere, tam skirtose vietose;
 • plaukioti valtimi ir žvejoti (inventorius suteikiamas nemokamai atsakingam asmeniui);
 • grybauti, uogauti aplinkiniuose miškuose.

 

Svečiai privalo :
 

 • atvykę į sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą;
 • susipažinti su saugaus elgesio bei vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis;
 • užsisakius papildomas mokamas sodybos paslaugas, už jas sumokėti;
 • taupiai naudoti elektros energiją;
 • prieš išvykstant iš sodybos, asmeniškai gražinti kambarių raktus bei kartu su sodybos šeimininku apžiūrėti materialines vertybes;
 • svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, nuomos mokestis negrąžinamas.

 

Draudžiama :
 

 • rūkyti patalpose (tam skirtos vietos yra įrengtos lauke);
 • kurti laužus tam neskirtose vietose;
 • be šeimininko leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis bei kitus gyvūnus;
 • be šeimininkų leidimo perkelti sodybos inventorių į kitas vietas;
 • užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, nesuderinus su šeimininkais.


Atsakomybė:
 

 • svečiai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);
 • jei nuostolių padaro kliento nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai;
 • klientui ar jo vaikams susižalojus pačiam ar sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos savininkas už tai neatsako;
 • už teikiamų paslaugų kokybę atsako sodybos savininkas.


Saugaus elgesio taisyklės
 

Svečiai privalo:
 

 • tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų ar televizijos aparatūros. Neuždengti toršerų arba stalinių lempų degiomis medžiagomis;
 • nejungti patalpose elektrinių ar kitokių šildymo prietaisų, nesuderinus su šeimininkais;
 • nesinešti į patalpas medžiagų, galinčių sukelti gaisrą;
 • rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
 • kūrenantis šašlykinei, nepalikti jos be priežiūros bei neleisti vaikams jos kūrenti neprižiūrint suaugusiems;
 • miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies;
 • sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje. Nepalikti ugnies be priežiūros. Paliekant laužavietę, ją užgesinti;
 • vaikams maudytis, irstytis valtimi, žvejoti galima tik kartu su suaugusiaisiais;
 • sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį;
 • kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą;
 • svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;
 • už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, laiptinėje, vaikščiojant takuose miške, kieme, sporto aikštelėse, pirtyje ar maudantis tvenkinyje, yra atsakingi patys poilsiautojai;
 • už nelaimingus atsitikimus, įvykusius apsvaigus nuo alkoholio, vaistų ar pan., atsako pats svečias;
 • svečiai yra patys atsakingi už savo paliktus daiktus;
 • tėvai arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą;
 • užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už grupės saugumą.
Skraidančios šventės


Skype